I edycja Akademii Instytutu Biznesu

Instytut Biznesu Collegium Nobilium Opoliense serdecznie zaprasza do udziału w zbliżającej się rekrutacji do I edycji Akademii Instytutu Biznesu Collegium Nobilium Opoliense. AIB to projekt szkoleniowy skierowany do wyróżniających się młodych osób, wspierający rozwój przedsiębiorczości i rozwijanie szeroko pojętych kompetencji biznesowych. Celem Akademii jest szerzenie wiedzy i umiejętności wśród młodych osób, które jak wierzymy, w przyszłości będą stanowić o sile biznesu.
 
 
Program akademii został skonstruowany tak, aby słuchaczom przekazać jak najwięcej praktycznej wiedzy i umiejętności, przydatnych w szeroko pojętym biznesie. Dlatego program tworzony był przy ścisłej współpracy z przedsiębiorcami, zaś zajęcia będą prowadzone przez praktyków, głównie przedsiębiorców, specjalizujących się w danych dziedzinach. W ramach AIB słuchacze uzyskają wiedzę oraz umiejętności niezbędne dla skutecznego prowadzenia działalności biznesowej lub rozwijania kariery w biznesie. 

Z racji że jest to pierwsza, pilotażowa edycja, przyjęto niski koszt całej akademii, który wynosi 100 zł za osobę, zaś dla obecnych Collegiantów oraz Absolwentów Collegium Nobilium Opoliense przewidziany jest rabat w wysokości 50%. Na zakończenie AIB każdy słuchacz który ukończy Akademię z pozytywnym wynikiem, otrzyma certyfikat sygnowany przez organizatora oraz firmy współpracujące.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest frekwencja oraz składany na zakończenie projekt  który będzie przygotowywany przy współpracy z prowadzącymi.

Aplikację można składać poprzez formularze rekrutacyjny: http://collegium.opole.pl/formularz-rekrutacyjny-akademia-instytutu-biznesu
 

Archiwum