Wszystko o VII edycji Collegium Nobilium Opoliense!

Rozpoczynamy rekrutację do VII edycji Collegium Nobilium Opoliense!

 

VII edycja Collegium będzie wyjątkowa! Po pierwsze, zmieniamy formułę czasową i dostosowujemy ją do roku akademickiego. Po drugie, zaprezentujemy nową ofertę programową i specyfikę przeprowadzania zjazdów oraz warunków zaliczenia Collegium!

Przed nami również nowi tutorzy oraz zajęcia, które odbywać się będą poza zjazdami weekendowymi! Swoje miejsce odnajdzie Instytut Spraw Zagranicznych oraz Instytut Biznesu! Rozpoczynamy ścisłą współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Opolu.

Poniżej najważniejsze informacje, które powinieneś wiedzieć aplikując do Collegium.


 

Czym jest Collegium?

To flagowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Horyzonty”, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim oraz innymi partnerami.

Przed nami już VII edycja tej wyjątkowej szkoły liderów, która nieprzerwanie od 2012 roku realizuje swoją misję i kształci absolwentów. W tym roku po raz kolejny patronat honorowy objął Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin!

Collegium Nobilium Opoliense to szkoła - kuźnia idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu, wyrażanego szacunkiem do państwa, jego tradycji i historii, pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego, budową dobrobytu  w oparciu o wolny rynek i przedsiębiorczość obywateli, troską o instytucje rodziny i odbudowę etosu zaangażowania społecznego.

Opieramy swoją działalność i metody kształcenia o cztery podstawowe filary:

I. Duch, umysł, ciało

Indywidualne przekraczanie przez każdego z uczestników kolejnego etapu rozwoju w sferze ducha, intelektu i ciała.

II. Indywidualne podejście

Wypracowanie z każdym z Collegiantów indywidualnej ścieżki rozwoju w oparciu o analizę osobowości, predyspozycji i ambicji.

III. Inspiracja

Poprzez intensywne kontakty z innymi środowiskami, a także zajęcia typu studium przypadku, przekraczanie barier mentalnych i nacisk na wyzwolenie kreatywności i indywidualności.

IV. Formacja

Wspieranie procesu dojrzewania poprzez uporządkowanie pojęć egzystencjonalnych i nacisk na samodoskonalenie

 

 


 

Co oferujemy?

VII edycja Collegium Nobilium Opoliense po raz kolejny oparta będzie o możliwość aplikowania na I i II stopień.

 

I Stopień

Dedykowany jest dla osób młodych, którzy nie ukończyli 21 roku życia.

Wykładowcami Collegium Nobilium Opoliense na I stopniu są uznani teoretycy – nauczyciele akademiccy z opolskich uczelni oraz praktycy w poszczególnych dziedzinach do których zaliczymy:

 • samorządowców,
 • pracowników akademickich,
 • trenerów biznesu.

 

Zajęcia w ramach Collegium Nobilium Opoliense pierwszego stopnia będą odbywać się  w prestiżowym ośrodku konferencyjnym Uniwersytetu Opolskiego Villa Academica przy ul. Powstańców Śląskich 22.

 

II Stopień

Program drugiego stopnia przeznaczony jest dla absolwentów pierwszego stopnia Collegium, studentów oraz absolwentów uczelni wyższych oraz działaczy społecznych.

Realizacja II stopnia oparta jest na tematycznych zjazdach w poszczególnych miastach. W nadchodzącej edycji Collegianci odwiedzą m.in. Kraków, Wrocław i Warszawę Nie zabraknie również zajęć w Opolu w głównej siedzibie Collegium (Villa Academica). W programie VII edycji planowana jest organizacja 5 zjazdów (w tym 2 w Opolu).

Po raz kolejny tutorami na II stopniu będą najważniejsze osoby z obszarów: polityki, samorządu, nauki, biznesu. W mijających edycjach Collegium Nobilium Opoliense tutorami byli m.in.:

 • Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów;
 • dr Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • prof. Piotr Gliński – Wicepremier, Minister Kultury;
 • dr Piotr Dardziński – Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • dr hab. Adrienne Kormendy – Konsul Generalna Węgier w Krakowie;
 • Jan Dziedziczak – Wiceminister Spraw Zagranicznych;
 • Zbigniew Jagiełło – Prezes PKO Banku Polskiego;
 • Wojciech Przybylski – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

 

 


 

Terminarz zjazdów VII edycji Collegium Nobilium Opoliense:

2-3.12.2017r. - zjazd integracyjny ( I i II stopień)

 

I stopień:

1. zjazd - 13.01.2018r.

2. zjazd - 10.02.2018r.

3. zjazd - 10.03.2018r.

4. zjazd - 21.04.2018r.

5 zjazd - 12.05.2018r.

 

II stopień

1. zjazd - 20-21.01.2018r.  (Opole)

2. zjazd - 17-18.02.2018r.  (Wrocław)

3. zjazd - 17-18.03.2018r.  (Kraków)

4. zjazd - 12-14.04.2018r.  (Warszawa)

5. zjazd - 19-20.05.2018r.  (Opole)
 


 

Regulamin VII edycji Collegium Nobilium Opoliense

 

Studenci zobowiązują się do czynnego uczestnictwa we wszystkich zjazdach i spotkaniach Collegium od godziny ich rozpoczęcia do godziny ich zakończenia. W drodze wyjątku studentom przysługuje prawo do jednej nieobecności, ale tylko po uzyskaniu zgody Prezesa Collegium.
Collegianci uczestniczą w zajęciach w stosownym ubiorze, o którym będą wcześniej uprzedzani. Wszelkie decyzje, w tym o przyjęciu i wykluczeniu z Collegium należą do Prezesa Collegium.

Studenci otrzymują na koniec studium jedną z trzech not (ocen):

Summa cum laude – zaliczenie, dyplom z najwyższą pochwałą,

Rite – zaliczenie i możliwość uczestnictwa w Collegium drugiego stopnia,

Defectum – brak zaliczenia studium.

 

Aby zaliczyć Collegium i otrzymać jedną z powyższych ocen student musi:

 • wykazać się obecnością i aktywnością na zajęciach
 • zrealizować poniższe formy zaliczenia:
  • 10 minutowe wystąpienie publiczne,
  • przygotowanie pracy w formie pisemnej (artykuł naukowy, esej),
  • zapoznanie się z wybraną lekturą.

 

Działalność Collegium ma charakter non--profit. Studenci zobowiązują się jednak do pokrycia części kosztów związanych z ich edukacją.

Koszt uczestnictwa w ramach I stopnia wynosi 300zł (kwota obejmuje opłatę rekrutacyjną oraz organizację zjazdu integracyjnego).

W przypadku uczestników II stopnia koszt uczestnictwa w projekcie wynosi 900 zł. W tej kwocie mieści się opłata rekrutacyjna oraz opłaty za organizację i przeprowadzenie zjazdów poza Opolem ( transport, nocleg, wyżywienie, materiały dydaktyczne).

 

WAŻNE

System płatności jest elastyczny. Wszystkie raty opłaty wystarczy wnosić na dwa tygodnie przed planowanym zjazdem. Collegianci, którzy na początku edycji wpłacą wymaganą kwotę w całości, mogą liczyć na rabat w wysokości 10%.

 


 

Terminarz rekrutacji:

 

Aby uczestniczyć w VII edycji Collegium Nobilium Opoliense należy pozytywne ukończyć trzystopniowy proces rekrutacyjny.

 

Na początku wypełnij formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie www.collegium.opole.pl (najpóźniej do 29.10.).

Następnie zostaniesz zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Bezpośrednio po zakończeniu procesu zostaniesz poinformowany o decyzji Prezesa Collegium.

 

W skrócie:

09.10-29.10

Nabór formularzy rekrutacyjnych

30.10-05.11

Rozmowy kwalifikacyjne

06.11

Decyzja Prezesa Collegium

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą rekrutacyjną!

(wystarczy kliknąc na poniższą grafikę)

 


 

Warto wiedzieć:

Collegium Nobilium Opoliense to również:

 

Instytut Spraw Zagranicznych – instytut, który powstał by przybliżać problematykę związaną z polityką zagraniczną RP, stosunkami międzynarodowymi, a także etykietą i protokołem dyplomatycznym. Instytut współpracuje z Ministerstwem Spraw Zagranicznych prowadząc Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu. W ramach swojej działalności instytut prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i średnich, organizuje konferencje naukowe i debaty oraz wspomaga lokalne samorządy w prowadzeniu skutecznej polityki zagranicznej w kontaktach m.in. z miastami partnerskimi.

 

Instytut Biznesu – instytut jest odpowiedzią na wyzwania gospodarcze stojące przed Rzeczpospolitą Polską. Instytut za główny cel stawia holistycznie kształcenie nowego pokolenia liderów polskich przedsiębiorców, edukację opierając na patriotyzmie gospodarczym i nowoczesnym podejściu do biznesu. Oprócz wsparcia merytorycznego Instytut Biznesu wydaje analizy, organizuje lekcje przedsiębiorczości w szkołach średnich, szkolenia kompetencji miękkich dla studentów. Flagowym projektem Instytutu Biznesu jest „Akademia Instytutu Biznesu”, która jest cyklem szkoleń tematycznych.

 


 

Zastanawiasz się nad uczestnictwem w Collegium? Przeczytaj co myślą jego absolwenci!

 

Ewelina Madejska (absolwentka V i VI edycji Collegium): „Collegium uświadamia, że rozwój człowieka nie ma końca. Każdy kolejny zjazd dotyka wielu różnorodnych problemów, które inspirują do zdobywania wiedzy poza utartymi schematami

 

Agnieszka Bąkowska (absolwentka V edycji Collegium): „Collegium Nobilium Opoliense to grupa ludzi, którzy poprzez własny rozwój chcą rozwijać innych. Dla mnie w Collegium  najważniejsze jest to, że zdobywam wiedzę i umiejętności, których nie miałabym możliwości zdobyć w trakcie studiów”.

 

Izabela Wojtyczka (absolwentka V edycji Collegium): „Dla mnie Collegium to przede wszystkim idee. Każdy zjazd był nimi przepełniony i każdy członek wnosił nowe i wartościowe przesłanie. To z kolei tworzy niepowtarzalne środowisko ludzi zaangażowanych. Collegium pozwoliło mi na ukształtowanie swoich własnych poglądów i nabycia odwagi do życia z nimi na co dzień”.

 

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

kancelaria@collegium.opole.pl

Infolinia Collegium: 600 068 541

 

 

Czekamy na Ciebie!

 

 

Archiwum