Spis Recenzentów

2016
dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Bogusława Burda, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

recenzenci