Struktura Collegium

Dyrektor

marcin_ociepa
Marcin Ociepa
Prezes Collegium Nobilium Opoliense

Przewodniczący Rady Miasta Opola. Dyrektor Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense. Dyplomata samorządowy - Członek Alternatywny Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Horyzonty. Podharcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pion rozwoju i finansów

krzysztof_drynda
Krzysztof Drynda
Wiceprezes ds. rozwoju i finansów

Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Były prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Horyzonty, obecnie sekretarz generalny. Przewodniczący klubu radnych Razem dla Opola w Radzie Miasta Opola, absolwent Politechniki Wrocławskiej i Akademii Innowatorów Społecznych, za działalność społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.

Pion programowy

krzysztof_cieciora
Krzysztof Ciecióra
Wiceprezes ds. programowych

Historyk, wicedyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Były doradca Prezydenta Opola ds. współpracy z uczelniami wyższymi. Przewodniczący Samorządu Studenckiego UO w latach 2010-2014.

Pion organizacyjny

piotr_ziubroniewicz
Piotr Ziubroniewicz
Wiceprezes ds. organizacyjnych

Manager trzeciego sektora, koordynator projektów w tym na szczeblu wojewódzkim (m.in Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu). Pracownik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola odpowiedzialny za wdrażanie metod partycypacji obywatelskiej.

Kompania Reprezentacyjna

Mateusz Fila
Mateusz Fila
Dowódca Kompanii

Instytut Spraw Zagranicznych

pawel-ziorko-dyrektor-instytut-spraw-zagranicznych
Paweł Ziorko
Dyrektor Instytutu Spraw Zagranicznych

Kancelaria

sochacka
Anna Sochacka-Fila
Szefowa Kancelarii

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Instruktorka w stopniu Podharcmistrzyni Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, hufcowa Kluczborskiego Hufca Harcerek "Watra".

Zastępca dyrektora

Instytut Biznesu

krzysztof_salatycki
Krzysztof Salatycki
Dyrektor Instytutu Biznesu

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, absolwent Collegium Nobilium Opoliense. Przedsiębiorca, właściciel i współwłaściciel kilku marek z branży usług dla biznesu. Trener biznesu, mówca motywacyjny.

Annales Collegii Nobilium Opolienses

lenart_zdjece
prof. Mirosław Lenart
Redaktor Naczelny

Profesor Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. Historyk literatury dawnej i teolog.

jasinski
Arkadiusz Jasiński
Sekretarz Redakcji

Psycholog i filozof, asystent na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymał stypendium m.in. Prezydenta Miasta Opola i Santander Universidades.

Wśród naszych tutorów znaleźli się m. in.:

prof. Marek A. Cichocki - polski filozof i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta, doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Adrian Czubak - Wojewoda Opolski
dr Piotr Dardziński - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Piotr Dytko - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, prezes KGHM Cuprum
Jan Dziedziczak - Wiceminister Spraw Zagranicznych RP
Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii
prof. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski  
Zbigniew Jagiełło - Prezes PKO Banku Polskiego
Patryk Jaki - Wiceminister Sprawiedliwości
dr Paweł Kowal - współtwórca utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, były Wiceminister Spraw Zagranicznych,
gen. Andrzej Kowalski - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Michał Kuczmierowski - Dyrektor Marketingu PKO Banku Polskiego
dr hab. Adrienne Kormendy - Konsul Generalna Węgier w Krakowie
prof. Mirosław Lenart - Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu,redaktor naczelny rocznika CNO
Zbigniew Leszczyński - Członek Zarządu PKN ORLEN
Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów
Sabina Nowosielska - Prezydent Kędzierzyna-Koźla

Zofia Pilecka - córka Rotmistrza Witolda Pileckiego
Szymon Ruman - były Wiceminister Cyfryzacji
prof. Arkady Rzegocki- Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Wojciech Przybylski - Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego
Grzegorz Witkowski - Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej