Struktura Collegium

Dyrektor

marcin_ociepa
Marcin Ociepa
Prezes Collegium Nobilium Opoliense

Przewodniczący Rady Miasta Opola. Dyrektor Instytutu Spraw Zagranicznych Collegium Nobilium Opoliense. Dyplomata samorządowy - Członek Alternatywny Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Horyzonty. Podharcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Odznaczony m.in. przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pion programowy

krzysztof_drynda
Krzysztof Drynda
Wiceprezes ds. programowych

Wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Były prezes Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych Horyzonty, obecnie sekretarz generalny. Przewodniczący klubu radnych Razem dla Opola w Radzie Miasta Opola, absolwent Politechniki Wrocławskiej i Akademii Innowatorów Społecznych, za działalność społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.

Pion organizacyjny

krzysztof_cieciora
Krzysztof Ciecióra
Wiceprezes ds. organizacyjnych

Historyk, wicedyrektor Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Były doradca Prezydenta Opola ds. współpracy z uczelniami wyższymi. Przewodniczący Samorządu Studenckiego UO w latach 2010-2014.

Zastępca dyrektora

piotr_ziubroniewicz
Piotr Ziubroniewicz
Szef Gabinetu Prezesa

Manager trzeciego sektora, koordynator projektów w tym na szczeblu wojewódzkim (m.in Wsparcia Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu). Pracownik Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola odpowiedzialny za wdrażanie metod partycypacji obywatelskiej.

Instytut Spraw Zagranicznych

marcin_ociepa_0
Marcin Ociepa
Dyrektor Instytutu Spraw Zagranicznych
sochacka
Anna Sochacka
Zastępca dyrektora Instytutu Spraw Zagranicznych

Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Opolu. Instruktorka w stopniu Podharcmistrzyni Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, hufcowa Kluczborskiego Hufca Harcerek "Watra".

Annales Collegii Nobilium Opolienses

lenart_zdjece
prof. Mirosław Lenart
Redaktor Naczelny

Profesor Uniwersytetu Opolskiego, dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu. Historyk literatury dawnej i teolog.

jasinski
Arkadiusz Jasiński
Sekretarz Redakcji

Psycholog i filozof, asystent na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymał stypendium m.in. Prezydenta Miasta Opola i Santander Universidades.

Kancelaria

person-icon
Wakat
Szef Kancelarii

Trwa nabór

Instytut Biznesu

krzysztof_salatycki
Krzysztof Salatycki
Dyrektor Instytutu Biznesu

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego, absolwent Collegium Nobilium Opoliense. Przedsiębiorca, właściciel i współwłaściciel kilku marek z branży usług dla biznesu. Trener biznesu, mówca motywacyjny.

Wśród naszych tutorów znaleźli się m. in.:

prof. Marek A. Cichocki - polski filozof i politolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta, doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego
Adrian Czubak - Wojewoda Opolski
dr Piotr Dardziński - Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Michał Dworczyk - Wiceminister Obrony Narodowej
Piotr Dytko - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, prezes KGHM Cuprum
Jan Dziedziczak - Wiceminister Spraw Zagranicznych RP
Jadwiga Emilewicz - Wiceminister Rozwoju
prof. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
dr Jarosław Gowin - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Paweł Hreniak - Wojewoda Dolnośląski  
Zbigniew Jagiełło - Prezes PKO Banku Polskiego
Patryk Jaki - Wiceminister Sprawiedliwości
dr Paweł Kowal - współtwórca utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, były Wiceminister Spraw Zagranicznych,
gen. Andrzej Kowalski - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego
Michał Kuczmierowski - Dyrektor Marketingu PKO Banku Polskiego
dr hab. Adrienne Kormendy - Konsul Generalna Węgier w Krakowie
prof. Mirosław Lenart - Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu,redaktor naczelny rocznika CNO
Zbigniew Leszczyński - Członek Zarządu PKN ORLEN
Mateusz Morawiecki - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów
Sabina Nowosielska - Prezydent Kędzierzyna-Koźla

Zofia Pilecka - córka Rotmistrza Witolda Pileckiego
Szymon Ruman - były Wiceminister Cyfryzacji
prof. Arkady Rzegocki- Ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Wojciech Przybylski - Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego
Grzegorz Witkowski - Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Arkadiusz Wiśniewski - Prezydent Miasta Opola
Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej