Spis recenzentów

2018
dr Katarzyna Doboszyńska Markiewicz
dr Halina Dubyk
dr Anna Krasowska
prof. Adam Makowski
dr Małgorzata Majewska
dr Renata Nowaczewska
prof. Jerzy Sikora

2017
dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Joanna Krupowicz, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Dariusz Nawrot, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Halina Powęska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

2016
dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
dr hab. Bogusława Burda, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
dr Sylwia Konarska-Zimnicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)

 

← Powrót