Numer 6

Słowo od redakcji
Wspólnota wspólnot

Andrzej Hanich
Ustanowienie i początki Administracji Apostolskiej Śląska Opolskiego po II wojnie światowej (1945 – 1946)

Marek Białokur
Trzy obrazy z dziejów Opola i Śląska Opolskiego w XX wieku w ujęciu dydaktyczno-historycznym

Maria Leśniowska
Źródła do dziejów miasta Opola wytworzone do 1945 roku, przechowywane w Archiwum Państwowym w Opolu

Justyna Sowińska
Społeczność żydowska w Opolu w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Opolu

Sławomir Kaczor
Recepcja napoleońskiego sensu wolności prawnej w myśli filozoficznej Georga Wilhelma Hegla.Studium porównawcze: Kodeks Napoleona i Zasady filozofii prawa

Aleksandra Starczewska-Wojnar
Archiwum Państwowe w Opolu – miejsce otwarte na edukację historyczną i archiwalną opolan.Działalność w latach 2013 – 2017

Barbara Sypko
Archiwum Państwowe w Opolu – bijące serce miasta.Historia instytucji zapisana dokonaniami jej pracowników

Wiktor Krzewicki
Opolski Okręg Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w latach 1995 – 2017 i jego znaczenie dla Opola

Dorota Kruba-Raczek
Wystawa „Warownym grodem jest nasz Bóg” – w 500.rocznicę ogłoszenia tez Marcina Lutra jako świadectwo pamięci i obecności ewangelików na Opolszczyźnie

Wojciech Pracki
Opolscy luteranie wczoraj i dziś

Kamil Pater
Walerian Hildegard Orłowski – życiorys wpisany w epokę

Barbara Sypko
Alfred Steinert – archiwista, muzealnik, historyk Opola

Beata Śliwińska
„Opole, Opole to jest piękne miasto…” Spacerując opolskimi ulicami w roku 800-lecia miasta

Henryk Juretko
Polski Bank Inwestycyjny Spółka Akcyjna Oddział w Opolu w aspekcie reformy systemu bankowego w Polsce

 

← Powrót
okładka numeru 6