Publikacje

Annales Collegii Nobilium Opolienses (ISSN 2299-7687)

Annales Collegii Nobilium Opolienses to czasopismo naukowe założone w roku 2012, na łamach którego publikowane są artykuły z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, głównie z dziedziny filozofii, historii, politologii, socjologii, teologii i filologii. Interdyscyplinarny charakter czasopisma sprzyja dzieleniu się wynikami badań przez specjalistów z różnych dziedzin w jednym miejscu.

Roczniki wydawane są przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych HORYZONTY we współpracy z Wydawnictwem Adam Marszałek – największą oficyną naukową w Polsce. Wydawnictwo, dzięki długoletniemu doświadczeniu w redagowaniu najlepszych periodyków naukowych, zapewnia najwyższe standardy redaktorskie i techniczne. Dzięki staraniom redakcji nad poziomem naukowym czasopisma czuwa międzynarodowa Rada Naukowa, w skład której wchodzą najwybitniejsi przedstawicie swoich dyscyplin.

Annales Collegii Nobilium Opolienses są nie tylko miejscem publikacji artykułów naukowych. Redakcja pragnie, by na łamach Roczników ukazywały się eseje i teksty publicystyczne o sile oddziaływania na opinię publiczną. Trudno wyobrazić sobie wpływowe środowisko intelektualne nie angażujące się w najważniejsze dyskusje toczone w ramach debaty między różnymi środowiskami ideowymi. W ramach działu Idee, opinie, recenzje publiczności udostępniane są teksty oddziałujące zarówno na środowisko akademickie, jak i szerokie kręgi opiniotwórcze. Tym samym Annales Collegii Nobilium Opolienses obok działalności naukowej, włączają się do pracy nad rozwiązywaniem problemów natury społecznej – autorzy prac starają się znaleźć odpowiedzi na istotne pytania stawiane przez przedstawicieli nauki, kultury, edukacji, polityki, samorządu i  wszystkich tych, którym dobro wspólne nie jest obojętne.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa. Wszystkie artykuły są udostępniane również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Roczników.

Czasopismo Annales Collegii Nobilium Opolienses realizuje wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące procedur zabezpieczających przed ghostwriting, tzn. dopisywaniem jako autorów tekstów osób, które nie wniosły merytorycznego wkładu w ich powstanie lub pomijania jako autorów osób, które powinny być wymienione jako ich twórcy.

Językiem podstawowym czasopisma jest język polski. Przyjmowane są także artykuły w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.

Czasopismo jest wydawane jako rocznik.