O Collegium

Collegium Nobilium Opoliense to jedna z najlepszych szkół liderów w Polsce. Dzięki unikalnemu programowi od 2012 r. kształcimy elity dla potrzeb polskiej polityki, administracji samorządowej i rządowej, dyplomacji, nauki, mediów i organizacji pozarządowych. Kształcimy uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych nie tylko z Opola i Opolszczyzny, ale również z województwa dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Collegium Nobilium Opoliense to kuźnia idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu wyrażanego szacunkiem do państwa; jego tradycji i historii; pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego; budową gospodarki w oparciu o wolny rynek i przedsiębiorczość obywateli; troskę i odbudowę etosu zaangażowania społecznego i służby publicznej.

Collegium Nobilium Opoliense to unikalny program edukacyjny skierowany do ludzi ambitnych, którzy  chcą podnieść swoje kompetencje i umiejętności społeczne, a także poddać formacji swoją postawę odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i państwo, dążąc do nieustannego samodoskonalenia i rozwoju.

Collegium Nobilium to kuźnia idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu wyrażanego szacunkiem do państwa; jego tradycji i historii, pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego, której celem jest odbudowa etosu zaangażowania i służby publicznej.

Collegium Nobilium to także centrum kreatywne będące łącznikiem i inkubatorem relacji pomiędzy najlepszymi studentami, absolwentami, a światem dyplomacji, polityki, samorządu i biznesu.

 

Absolwent Collegium Nobilium

 • świadomy i zaangażowany OBYWATEL  
 • samodzielny i dojrzały DŻENTELMEN/DAMA
 • wykształcony i odpowiedzialny PROFESJONALISTA
 • lojalny i odważny RYCERZ XXI wieku

Metody

I. DUCH, UMYSŁ i CIAŁO

 • seminaria, warsztaty i ćwiczenia prowadzone w oparciu o 3 filary.

II. MISTRZ – UCZEŃ

 • indywidualne, tutorskie podejście do każdego uczestnika. 

III.ZADANIA MIĘDZYKURSOWE

 • lektury i ćwiczenia sportowe.

Formy i narzędzia

 • Seminaria – wykład z formułą czynnego udziału uczestników.
 • Warsztaty – zajęcia praktyczne z naciskiem na pracę w grupie.
 • Ćwiczenia – zajęcia praktyczne z naciskiem na wymiar indywidualny.
 • Debaty oksfordzkie.
 • Spotkania z uznanymi teoretykami i praktykami w różnych dziedzinach.
 • Lektury i inne zadania – zlecane pomiędzy kursami.
 • Trening indywidualny – zdeklarowany przez studenta pomiędzy kursami.
 • Zorganizowane zajęcia sportowe.