Zespół Redakcyjny

Redaktor Naczelny
prof. Mirosław Lenart (Uniwersytet Opolski, Archiwum Państwowe w Opolu)

Sekretarz Redakcji
Arkadiusz Jasiński, MBA (Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski)

Rada Naukowa
prof. Filiberto Agostini (Uniwersytet Padewski, Włochy)
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Piotr Franaszek (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Bogusław Grużewski (Uniwersytet Wileński, Litwa)
prof. Henryka Ilgiewicz (Uniwersytet Wileński, Litwa)
prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (Uniwersytet Jana Kochanowskiego)
prof. dr hab. Jan Krasicki (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Rastislav Koziak (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)
prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
prof. Iwan Patryluk (Narodowy Uniwersytet w Kijowie, Ukraina)
prof. dr hab. Romuald Piekarski (Uniwersytet Gdański)
prof. Gianpaolo Romanato (Papieski Komitet Nauk Historycznych, Watykan)
prof. Ferenc Toth (Węgierska Akademia Nauk, Węgry)
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Radosław Zenderowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 

Wydawcy
Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych HORYZONTY
Wydawnictwo Adam Marszałek

 

← Powrót